Majandus

Kas kindlustus kaitseb ka raamatupidajat eksimuse puhul?

Just selliste olukordade lahendamisel tuleb appi kindlustus – muidugi juhul, kui vastav kindlustusleping on sõlmitud. If Kindlustus on mõelnud eraldi raamatupidajate peale ja pakub kindlustuskaitset juhtudel, kui raamatupidamisteenust pakkuva ettevõtte kliendid või kõrvalised isikud kannavad kahju raamatupidamisettevõtte teenuste tõttu.

Raamatupidamisteenuse osutamise puhul tuleb kõige sagedamini ette finantskahju juhtumeid. Toome mõned näited kahjujuhtumitest, mis on aset leidnud If Kindlustuse klientidega.

1. Üks klient on suur raamatupidamisettevõte, kes pakub teenuseid nii Eesti kui ka Põhjamaade ettevõtetele. Kahju juhtus täisteenuse pakkumisel suurele Soome ettevõttele, kes sai Soome maksuametilt teate, et tuludeklaratsioonis esitatud kahjum on suurem, kui Soome tulumaksuseaduses on lubatud. Selle tagajärjel nõudis maksuamet kindlustatu kliendilt trahvi, mille summa ulatus üle 50 000 euro. Raamatupidamisfirma töötaja tunnistas oma eksimust ja klient esitas nõude raamatupidamisfirmale. If hüvitas ettevõttele selle kahju.

2. Ifi teine klient on Eestis raamatupidamisteenust pakkuv ettevõte. Eesti Haigekassa esitas raamatupidamisteenuse osutaja kliendile nõude, mille sisu oli see, et kindlustatu ei edastanud oma kliendi töölepingu lõpetamise teadet haigekassale. Selle tulemusel sai endine töötaja, kelle eest enam sotsiaalmaksu ei tasutud, haigekassast ravikindlustushüvitisi ligikaudu 1500 euro ulatuses. Klient edastas nõude raamatupidamisfirmale, kes selle eest vastutab. If hüvitas raamatupidamisfirmale kahju.

3. Kolmas klient on raamatupidamisfirma, kellele esitati nõue seoses ebakvaliteetse teenuse osutamisega. Kindlustatu nõuet ei tunnistanud ning vaidlus jõudis kohtusse. If hüvitab kindlustussumma piires mõistlikud ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulud, kui see on vajalik kindlustatud vastutuse tuvastamiseks. If hüvitab need kulud ilma omavastutuseta ka siis, kui nõue osutub alusetuks. Tavapärased kahjusummad on sellistel juhtudel 3000–4000 eurot.

Seega: ükskõik kui hoolikas on raamatupidaja, eksimused võivad juhtuda ja erialasest vastutuskindlustusest on sellisel juhul kindlasti abi. Ifil on raamatupidamisteenuse osutajate erialase vastutuse kindlustamisel ja kahjude käsitlemisel pikaajalised kogemused, mis aitavad leida just teie ettevõttele parima lahenduse.

Kindlustusmakse suurus sõltub paljudest teguritest, näiteks kindlustussummast, omavastutusest, käibest, kindlustuskaitse piirkonnast, mis teenuseid pakutakse jms. Ifi spetsialistid vaatavad iga taotluse läbi ja pakuvad kliendi profiilist tulenevalt kõige sobivamat lahendust. Lisainfot leiad: if.ee/raamatupidajad.

Kuni 31.03.2022 sõlmitud raamatupidamise erialase vastutuskindlustuse lepingud salasõnaga „Delfi“ 20% tavahinnast soodsamad.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video