Majandus

Kas mentoril võiks olla oma „Michelini tärn”?

Ühel hetkel otsustasime, et soovime taotleda enda programmile rahvusvahelise akrediteeringu ja asusime teemat uurima. Valisime enda koostööpartneriks European Mentoring and Coaching Councili (EMCC) nimelise organisatsiooni, kes pakub akrediteerimisvõimalust nii mentoritele, coach’idele kui ka superviisoritele.

Akrediteeringu taotlemine

Akrediteerimise protsess oli ajaliselt pikk ja vahepeal murdis ka COVID sisse. Kuna Eestis puudub EMCC esindus, siis pidime suhtlema otse, mis osutus planeeritust ajamahukamaks. Dokumentatsiooni maht, mis tuli esitada, oli samuti üsna muljetavaldav ja selleks pidime kogu programmi „tükkideks harutama”. Eraldi tuli välja tuua nii teoreetiline kui ka praktika pool, samuti eneserefleksiooni osa programmis, läbitavad teemad, kaasata välishindaja, peegeldada osalejate tagasisidet jne. Tõendada tuli ka seda, et lähtume väljaõppes EMCC mentori kompetentsimudelist ja eetikakoodeksist.

Omamoodi komistuskiviks osutus meie programmi disain. Selgus, et tavaliselt on Euroopa mentorite väljaõppeprogrammid keskendunud ainult mentoritele. Meil aga on disainitud paralleelselt samas programmis eraldi programm ka menteedele, st juhtidele, kellega mentorid programmi ajal praktiseerivad. See oli üllatus ka programmi hindajatele ja nägime omajagu vaeva, et kõik tegevused kuskile raami sisse ära paigutada.

EMCC hindajad said aru, et meil on tegemist unikaalse programmiga Euroopas, ja meie eestvedajatele tehti ettepanek võtta edaspidi teiste riikide programmide hindaja roll.

Käes! Esimene akrediteeritud mentorite väljaõppeprogramm Eestis!

2021. aasta suvel saime rõõmusõnumi – meie programm sai EMCC akrediteeringu Practitioneri tasemel programmina. See on esimene akrediteeritud mentorite väljaõppeprogramm Eestis.

Mentorid, kellel on akrediteeritud programmi tunnistus, saavad taotleda ka individuaalset rahvusvahelist sertifikaati (Practitioneri tase). Praeguseks on 25 mentorit seda juba teinud ja ka vastava sertifikaadi saanud.

Programmi eestvedajatena (Piret Jamnes, Gunnar Toomemets ja artikli autor) oleme praegu taotlemas endale Senior Practitioneri taseme sertifikaati, mille loodame enne jaanipäeva kätte saada. EMCC ja ICF (International Coach Federation) sertifikaatide tasemed on omavahel võrreldavad ja sertifikaat, mille saame, on võrdustatud ICF PCC tasemega, mida Eestis on veel üsna vähe.

Kas mentoril on vaja oma „Michelini tärni”?

Mentorlus Eestis levib ja meil on üsna palju mentorluse teenuse pakkujaid. Inimene, kes soovib endale mentorit, ei oska veel mentoritunnistust või sertifikaati küsida, kui otsib endale mentorit. Usun, et see muutub ajas.

Kindlasti on võimalik kedagi toetada ka lihtsalt, ilma mentori sertifikaati omandamata. Aga kas siis on aus ja korrektne seda mentorluseks nimetada? Mentori sertifikaat on nagu omamoodi selle valdkonna „Michelini tärn”. Kui asud sellise mentoriga koostöösse, siis tead, et sul on oodata teatud tasemel teenust, on arvestatud rahvusvaheliste standarditega, mis tagavad, et sinu koostöö saab olla tõhus ja kasutoov ning sinu mentoril on mentori kvaliteedimärk.

Individuaalne mentori sertifikaat

Pärast 2021. aasta suvel Fontese coach’ivale mentorite programmile akrediteeringu saamist on Fontes vahendanud meie viimaste programmide vilistlastele individuaalse mentorisertifikaadi saamist. Praeguseks on sertifikaat Eestis omistatud 25 meie vilistlasele.

Meie 2022. aasta aprillis lõpetanud mentorite lennust on enda individuaalse mentorisertifikaadi juba kätte saanud viis mentorit: Diana Paakspuu, Riho Kuppart, Age Leedo, Helina Traat ja Kadi Steinberg.

Üheks viimaseks sertifikaadi saajaks oli Diana Paakspuu (Uuskasutuskeskuse tegevjuht). Palusime Dianal vastata kahele küsimusele.

Diana Paakspuu

Miks otsustasid lisaks EMCC poolt akrediteeritud Fontese mentorite väljaõppeprogrammile taotleda individuaalset rahvusvahelist mentori sertifikaati?

Fontese coach’iva mentorluse programm annab väga head teoreetilised teadmised ning praktilised oskused, mida iga mentor vajab. Programmist saadud tase võimaldas programmi lõpetanutel taotleda individuaalset rahvusvahelist mentori sertifikaati. Rahvusvahelise sertifikaadi nii esmane taotlemine kui ka hilisem uuendamine nõuab taotlejalt teatud nõuetele ja tingimustele vastavust ning lisaks ka oma mentorluse ja coach’ingu teadmiste ning oskuste pidevat praktiseerimist ja enesetäiendamist. Seetõttu tundus mulle, et hetkel saavutatud taset ei ole mõtet lasta n-ö raisku minna, vaid see tasuks vormistada rahvusvaheliseks sertifikaadiks. Saadud sertifikaat annab mulle omakorda hea motivatsiooni mentorlusega pidevalt edasi tegeleda, et olla viie aasta pärast piisavalt pädev oma sertifikaati uuendama.

Milles näed sertifikaadi väärtust enda jaoks? Enda tulevaste koostööpartnerite jaoks?

Arvan, et sertifikaadi väärtus nii mulle endale kui ka minu tulevaste koostööpartnerite jaoks on sarnane. Kõige suurem väärtus on kindlustunne koostööpartnerile, et minult kui mentorilt on võimalik saada kvaliteetset teenust, mis vastab rahvusvaheliselt tunnustatud tasemele. Samuti annab rahvusvaheline sertifikaat mentorile ette ka käitumis- ja eetikanormid, mille järgimine on oluline nii mentorile endale kui ka kliendile. Turul on palju inimesi, kes kutsuvad ennast mentoriks või coach’iks ning nende vahel on keeruline valikut teha. Usun, et rahvusvaheline mentori sertifikaat lihtsustab kliendil valiku tegemist, sest on kui kvaliteedimärgis. Ja kuna sertifikaati tuleb iga viie aasta järel uuendada, siis peab mentor ennast pidevalt „heas vormis” hoidma, mis omakorda annab kliendile täiendava kindlustunde, et tema mentori oskused ja teadmised käivad ajaga kaasas.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video