Majandus

Valitsus toetab ERRi vene- ja ingliskeelse suuna tööd miljonite eurodega

Täiendav rahastus on suunatud Eesti mitmekeelse inforuumi arendamiseks, et kõik Eestis elavad rahvusrühmad saaksid ajakirjanduslikult sõltumatut infot.

„ERRi täiendava rahastamise otsus on hädavajalik, arvestades, et lõpetasime tänasest sõda õhutavate Vene propagandakanalite taasesitamise Eestis,” ütles peaminister Kaja Kallas. „Viimastel aastatel on oluliselt kasvanud Eesti venekeelsete meediakanalite populaarsus ja usaldusväärsus. Lisarahastusega me toetame veelgi ERRi venekeelsele, aga ka ingliskeelsele auditooriumile suunatud toimetuslikult sõltumatud tööd. Selleks, et meie vene keeles rääkivatel inimestel oleks suurem omakeelsete kanalite valik, plaanime toetada selles osas ka erakanaleid. Riiklik kriisiinfo on mitmes keeles kättesaadav ka kodulehel kriis.ee, samuti teeb vene keeles tööd meie kriisiinfo telefon 1247.”

Kultuuriminister Tiit Terik rõhutas samuti, et Ukrainas käiva sõja tõttu tuleb tagada, et kõik Eestis elavad rahvusrühmad oleksid toimuvast informeeritud. „Oluline roll on selles nii rahvusringhäälingu vene- ja ingliskeelsetel kanalitel kui ka erameedial. Peame kiiresti tagama piisava võimekuse pakkumaks asjakohast sisu ja kiiret aktuaalset infot. Praegu on väga tähtis pakkuda selge tasakaalustatud infoallikate alternatiiv, sest paljud Venemaalt lähtuvad kanalid ei ole meie riigi territooriumil enam vabalt kättesaadavad,” ütles ta.

2020. aasta integratsiooni monitooringu andmetel on Eesti venekeelsed uudisteportaalid tõusnud teisest rahvusest elanike jaoks informatsiooni hankimisel olulisuselt teisele kohale pärast sõprade, sugulaste ja tuttavatega suhtlemist. ETV venekeelne uudistesaade „Aktuaalne kaamera” on selle uuringu järgi 64 protsendil teisest rahvusest inimeste jaoks olulisuselt teisel kohal pärast lähedasi ja tuttavaid. Kõige usaldusväärsem on venekeelse elanikkonna silmis ERRi venekeelne kanal ETV+, teisel kohal on kohalikud venekeelsed ajalehed ja uudisteportaalid. Eriti märkimisväärselt on kasvanud ETV+ olulisus vanemate põlvkondade jaoks.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) on teinud alates tänasest sideettevõtetele ettekirjutuse lõpetada 4 Venemaa ja ühe Valgevene telekanali taasedastamine Eesti territooriumil: RTR Planeta, NTV Mir, Belarus 24, Rossia 24 ja TV Centre International (TVCI).

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video