Uudised

Aivar Mäe apellatsioonikaebus Jelena Skulskaja suhtes jäeti rahuldamata. Mäe kaitsja Paul Keres: kaebame otsuse edasi

Aivar Mäe hages oma endist alluvat Jelena Skulskajat ebaõigete andmete ümberlükkamiseks ning varalise ja mittevaralise kahju hüvitise väljamõistmiseks – eesmärk oli mullu juunis Harju maakohtus tehtud otsuse vaidlustamine.

Skulskaja oli nimelt Mäe hinnangul avaldanud Postimehes ja Õhtulehes oma arvamusloos valeväiteid.

Mäe palus välja mõista Skulskajalt varalise kahju hüvitis suuruses 921,60 eurot. Lisaks palus Mäe Skulskajalt välja mõista õiglane mittevaralise kahju hüvitis kohtu äranägemisel, kuna ebaõigete andmete avaldamine olla põhjustanud Mäe hinnangul talle ulatusliku mainekahju ning valmistanud talle hingelisi üleelamisi.

Maakohtus mõisteti kolm Skulskaja väidet ebaõigeks, ent terve rodu Mäe kaebuses väljatoodud väiteid mitte. Lisaks rahuldas maakohus toona ka osaliselt Mäe nõuded kahju hüvitamiseks.

Mäe soovis apellatsioonikaebuse tulemuseks näha otsust, millega oleks kõik tema poolt esile toodud tsitaadid valeks tunnistatud. Mäe kaebuses seisis veel kirjas, et maakohus olnud lahendamisel rikkunud ulatuslikult menetlusnorme, mistõttu jõuti tema hinnangul ka ebaõige lahendini – seda just nimelt Skulskaja väidete õigsuse hindamise kontekstis. Mäe silmis koheldi pooli tõendite esitamisel ebavõrdselt.

Tallinna ringkonnakohus otsustas jätta Mäe apellatsioonikaebuse rahuldamata ning ühtlasi jätta ka apellatsiooniastme menetluskulud hageja kanda.

Lisaks ei nõustu ringkonnakohus Mäe etteheidetega maakohtu tööprotsessile.

„Ringkonnakohtu arvates ei ole maakohus vaidluse lahendamiseks oluliste faktiliste asjaolude tuvastamisel menetlusõiguse norme rikkunud. Maakohus on läbi viinud nõuetekohase eelmenetluse ja pooltel ei olnud arusaamatusi tõendamiskoormuse ega õiguse kohaldamisega seonduvalt,“ märgiti kohtu seisukohas.

„See nii ammune asi, ma ei mäletagi,“ muheles Aivar Mäe toru otsas ning suunas ajakirjaniku ajapuuduse tõttu sel teemal suhtlema teda kohtus esindanud Paul Keresega.

Paul Keres märkis, et neil on plaan ringkonnakohtu otsus edasi kaevata, kuid ei soovinud kohtu argumentidele praegu hinnangut anda.

Jelena Skulskajat ringkonnakohtus esindanud advokaat Märt Mürk märkis, et senised kohtulahendid on näidanud, et Skulskaja suutis kohtu ette tuua piisavad tõendid enda väidete kohta.

„Asjas kuulati üle mitmed tunnistajad, ka pooled andsid vande all ütluseid. Asjas tehtud otsused tähendavad, et Skulskaja kahes arvamusloos esitatud väited loeti tõendatuks ja õigeks,“ märkis ta pressiteate vahendusel.


Kommenteeri

Loe kommentaare (62)

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video