Uudised

FOTOD | President Karis külastas õppust Kevadtorm

„Nägin külastusel, kuidas meie kaitseväelased teevad koostööd liitlastega,“ ütles Karis. „Igaüks näitab Kevadtormil oma võimekust. Kokku see teebki selle, mida me eeldame ja tahame, et meie kaitsevõime oleks piisavalt tugev.“

Diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm andis presidendile visiidi käigus ülevaade õppusest Kevadtorm ja diviisi tööst, mille järel liiguti kaitseväe keskpolügoonile. Harjutusväljal tutvustasid diviisi 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Andrus Merilo ja suurtükiväepataljoni ülem kolonelleitnant Kõikan Raidma oma üksuste tegevusi. Lisaks kohtus president keskpolügoonil ka Briti ja Prantsuse liikursuurtükiväe üksustega.

Samuti oli presidendil võimalus sooritada lahinglaskmistel lask Prantsusmaa liikursuurtükist Caesar. „See on personaalne meenutus. Kõige tähtsam on see, et liitlased on rahul õppusega ja ükskõik, kellega sa räägid, nad ütlevad, et kodumaal sellist õppust teha ei saa. See on väga hea võimalus ühelt poolt treenida ennast, aga teiselt poolt treenida ka meie koostööd ühiselt NATO võtmes,“ ütles Karis.

„Sel aastal tegime Kevadtormil kõiki asju suuremalt, mitmekesisemalt ja paremini kui tavaliselt,“ lisas kaitseväe juhataja kindral Martin Herem. „Täna toimunud keskpolügooni jalaväepataljoni lahinglaskmine sisaldas lennuvahendeid, mis ka päriselt lasid sihtmärke, mille tuld omakorda juhtisid maapealsed tulejuhid. Samuti kasutasime erinevaid suurtüki tulesüsteeme ja kõike palju muud. Komplekssus areneb iga korraga.“

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tugevdatakse Eesti ja liitlasriikide üksuste koostööd. Õppusel osalevad tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased ja ka liitlasriikide sõdurid. Esimest korda juhib õppust eelmisel aastal loodud diviis.

President jagas oma Facebookis ka videot enda külaskäigust:


Kommenteeri

Loe kommentaare (29)

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video