Uudised

Kaitsevägi hakkab Eesti eri kohtadesse ladustama tõkestusvahendeid

„Tõkestuselementide ladustamine on varasemalt planeeritud tegevus, mis on täna võimalik tänu sellele, et vajalikke elemente on hangitud piisavas koguses ja neid saab alaliselt vajalikes kohtades eel-ladustada. Siinjuures kinnitan, Eesti suunal otsest sõjalist ohtu täna ei ole ning kaitsevägi soovib teha kõik, et see nii ka jääks,“ ütles diviisi staabi pioneerijaoskonna ülem kolonelleitnant Ainar Afanasjev.

„Kaitsevägi tahab Eestit kaitsta oma tingimustel, mistõttu võtab kaitsevägi kasutusele mitmeid ennetavaid ja proaktiivseid meetmeid, et haarata initsiatiiv ja teha Eesti vastu rünnaku alustamine võimalikult raskeks ning kalliks. Üheks sääraseks meetmeks võime nimetada tõkestusvahendite eelpaigutamist,“ ütles kolonelleitnant Afanasjev.

Tõkestusvahendid, mh betoonelemendid paigaldatakse Eesti eri kohtadesse koostöös kohalike omavalitsuste, politsei- ja piirivalveameti, päästeameti, riigimetsa majandamise keskuse (RMK) ja transpordiametiga. Lisaks suhtleb kaitsevägi veel eraldi iga maaomanikuga, keda tõkestusvahendite paigaldamine otseselt puudutab.

Tõkestusvahendite paigaldamisel võetakse arvesse seda, et tõkestusvahendid häiriksid võimalikult vähe igapäevaelu, kuid kust neid oleks võimalik vajadusel kiiresti kasutusele võtta. Vedusid on tegemas kaitsevägi ja kaitseväe tsiviilpartnerid.


Kommenteeri

Loe kommentaare (192)

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video