Uudised

Keskerakond peab Midfieldile tagastama ligi miljon eurot keelatud annetusi

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni 2019. aasta aprillis tehtud ettekirjutusega nr 77 kohustati Keskerakonda tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetus suuruses ca üks miljon eurot.

Vaidluse all oli ettekirjutus, millega kohustati kaebajat tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetus. ERJK pidas keelatud annetuseks Midfield OÜ poolt kaebajale osutatud reklaamiteenuseid, mille eest ei ole Midfield OÜ kaebajale arveid esitanud ega tasu nõudnud.

Ettekirjutuse põhjenduste kohaselt korraldas Midfield OÜ perioodil 2009–2015 kõik Keskerakonna valimiskampaaniad, kuid on jätnud neile olulises osas arved esitamata.

Vaidlus jõudis mullu novembris ringkonnakohtuni, mis otsustas rahuldada Keskerakonna kaebuse osaliselt, tühistades komisjoni ettekirjutuse vaid osas, millega MTÜ-d Eesti Keskerakond kohustati tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetuse koos käibemaksuga.

See tähendab kokkuvõtlikult, et keelatud annetus tuleb tagastada, kuid seda ilma käibemaksuta, seega ligi 850 000 eurot.

Ringkonnakohus nõustus ERJK-ga, leides, et kui juriidiline isik pakub erakonnale kaupu või teenuseid tingimustel, mis ei ole samadel tingimustel kättesaadavad teistele isikutele, on tegemist keelatud annetusega.

Keskerakond aga polnud sellega nõus ja kaebas edasi riigikohtusse. Täna avaldatud määrusega ei võtnud aga riigikohus kaebust menetlusse, mis tähendab, et jõustus ringkonnakohtu otsus ja Keskerakond peab seega tagastama keelatud annetuse ligi 850 000 euro ulatuses.

Keskerakonna väited ei leidnud kohtus tõendamist

Käive tekkis aastail 2009–2015, mil Midfield erakonnale valimiskampaaniaid korraldas, ja ettevõttel oleks tulnud esitada maksuhaldurile käibedeklaratsioonid maksustamisperioodile järgneva kuu 20. päevaks. Kohtu hinnangul puudusid ERJK ettekirjutuses põhjendused selle kohta, kuidas riigil oleks nüüd enam kui viis aastat hiljem võimalik käivet tagantjärele maksustada ja seetõttu võiks summa tagastamine koos käibemaksuga olla Midfieldile alusetu rikastumine.

Põhisumma osas nõustus ringkonnakohus ERJK-ga, et tegu oli keelatud annetusega. Kohtu hinnangul sai Keskerakond tänu sellele viia oma kampaania läbi teistest erakondadest väiksemate kuludega, mis võis mõjutada erakonna reitingut, valijate eelistusi ning lõpptulemusena valimistulemusi.

Keskerakonna väide, et Paavo Pettai tegi nende kasuks tasuta vabatahtlikku tööd, ei leidnud haldus- ja ringkonnakohtus tõendamist. Samuti ei pidanud kohtud usutavaks, et Keskerakond ei teadnud arvete esitamata jätmisest. Erakonna varasem käitumine näitas, et neil olid rahalised probleemid ja nad otsisid erinevaid võimalusi, kuidas hankida raha valimiskampaaniate tarvis reklaami eest tasumiseks. Seda kinnitasid ka Midfieldile antud garantiikirjad ja erakonna suurtoetajate laenud ning muud tõendid.

Ringkonnakohus nõustus halduskohtuga, et erakonnaseadus ei sätesta aegumistähtaega ega ka tähtaega, mille jooksul tuleb keelatud annetuse tagastamiseks ettekirjutus teha. Samuti ei saa praegusel juhul väita, et nõue on esitatud ülemäära pika aja tagant. Üldjuhul on keelatud annetuse uurimine ja tõendamine raskendatud, kuna selle varjamiseks kasutatakse konspiratsioonivõtteid. Ühtlasi tuleb arvestada keelatud annetuste võimalikku laiaulatuslikku mõju demokraatia toimimisele. ERJK-le andis piisava aluse ja ajendi uurimiseks alles märtsis 2018 laekunud Midfieldi vastuskiri, kus reklaamiagentuur väitis, et on jätnud Keskerakonnale olulises ulatuses arveid esitamata.


Kommenteeri

Loe kommentaare (126)

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video