Uudised

Tallinna linnavalitsus tõstab lasteaiaõpetajate ja nende abide palkasid

„Tallinnas on olnud heaks tavaks, et kooliõpetajate ja lasteaiaõpetajate miinimumtöötasud on võrdsed. Murekohaks on lasteaiaõpetajate abide palk, mis on nii väike, et sellega on hinnasõjas raske hakkama saada. Kaks aastat tagasi toetas volikogu meie ettepanekut lasteaiaõpetajate abide palkasid tõsta planeeritust kiiremas tempos. See oli vajalik ja märgiline samm, kuid seda tuleks hoida seni, kuni abide palk saab olema 75% õpetaja brutopalgast,“ sõnas Pillak.

„Kuigi linnavalitsus ei pidanud võimalikuks järgmisel aastal lasteaiaõpetajate abide palkasid tõsta 1311 euroni, mis oleks 75% lasteaiaõpetajate järgmise aasta brutopalgast, siis 200-eurone palgatõus, 850 eurolt 1050 euroni, on juba suur samm edasi,“ märkis ta.

Pillaku sõnul oli tema ettepaneku teine pool lasteaiaõpetajate ja nende abide palgatõusu aasta algusesse toomine. „Olen linnapea Mihhail Kõlvartiga palju vaielnud selle üle, et lasteaiaõpetajate ja nende abide palgatõus peab olema aasta alguses, mitte kooliaasta alguses ehk 1. septembril. Aastaid läks, aga mõistmine tuli ja vastupidiselt varasemale on Tallinna järgmise aasta eelarves arvestatud palgatõus aasta algusesse,“ kinnitas ta.

Hetkel kavandatava tõusu kohaselt moodustab abide töötasu vaid 60% õpetajate töötasust. Järgmise etapina peab Pillak vajalikuks seda, et abide töötasu moodustaks tulevikus 75% õpetajate brutopalgast. Ta lisas, et Reformierakond hoiab jätkuvalt sellel teemal silma peal ja nad kavatsevad kindlalt ka selle eest seista.

„Lasteaiaõpetajate ja nende abide majanduslik turvatunne on oluline. See, kuidas nad igapäevaselt hoolitsevad, abistavad lapsi ajal, mil me, lapsevanemad, oleme tööl, on suur vastutus ja tänuväärt töö. Nad peavad saama oma töö eest väärilist tasu,“ sõnas Pillak.


Kommenteeri

Loe kommentaare (16)

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video